Woningbeheer

Samen met de dienst kandidatenbeheer vormt de dienst woningbeheer 1 groot team. Dat team heeft volgende doelstellingen:

  • Zorgen dat onze woningen niet te lang leeg staan.
  • Woningen zijn vrijgekomen, zo snel mogelijk repareren zodat ze terug verhuurd kunnen worden.
  • Duidelijke afspraken maken met vertrekkende én intrekkende huurders over de technische toestand van de woning.
  • Kandidaat-huurders correct inschrijven.
  • Zorgen dat de juiste mensen in de juiste volgorde van de wachtlijst een woning krijgen.

De dienst woningbeheer is met de eerste 3 bovenstaande punten bezig. Daarover is de dienst opgesplitst in 2 kleinere teams:

  • Herverhuringsploeg. Als iemand verhuist, dan moeten er regelmatig kleine herstellingen gebeuren. Dat doet onze herverhuringsploeg. Ongeveer 30 mensen maken dagelijks appartementen klaar zodat ze terug snel verhuurd kunnen worden. Zo vermijden we dus leegstand.
  • Plaatsbeschrijving. Wanneer iemand vertrekt of iemand bij ons komt wonen, dan doen we een plaatsbeschrijving. Samen met de huurder kijken we naar de woning en schrijven op wat er goed en niet goed is. De plaatsbeschrijver verwittigt de herverhuringsploeg als er herstellingen moeten gebeuren. Is de woning goed in orde, dan komt de dienst kandidatenbeheer in actie.