Werking

Voor huurders zijn er drie grote diensten bij Woonhaven:

  • Sociale dienst - Elke huurder heeft een eigen sociaal assistent. Die kan je bellen of mailen om af te spreken. Maar ze komen ook zelf naar jou.
  • Huurdersadministratie - Huren wil ook zeggen af en toe administratie. Daarvoor kan je terecht bij de dienst huuradministratie. Deze dienst kan je bellen, mailen of spreken in een van onze 9 huurderskantoren. Bij de dienst huurdersadministratie vind je ook de juridische dienst. Die helpt je onder meer bij betalingsproblemen.
  • Technische dienst - Daar kan je als huurder naar mailen of bellen bij technische problemen.

Voor kandidaat-huurders is er een grote centrale dienst, de dienst kandidatenbeheer. Daar moet jij je inschrijven als je bij Woonhaven wil komen wonen. Je kan er met al je vragen terecht over je persoonlijk dossier. Ook huurders die al bij Woonhaven huren maar willen verhuizen, moeten bij de dienst kandidatenbeheer zijn. De dienst kandidatenbeheer vind je in ons inschrijvingskantoor Silvertop.

Maar er werken nog meer mensen bij Woonhaven:

  • Team leefbaarheid - Dat bestaat uit het Net.Werk-team, onze conciërges en vijf leefbaarheidsmedewerkers.
  • Woningbeheer - Deze dienst zorgt ervoor dat woningen zo snel mogelijk terug verhuurd kunnen worden.
  • Dienst projecten - Dat team begeleidt alle grote renovatie- en vernieuwingsprojecten.
  • Ondersteunende diensten (boekhouding, personeel, communicatie, juridisch & vastgoed, preventieadviseur, ICT)

In totaal werken er 250 mensen bij Woonhaven Antwerpen.

Bestuur

Als organisatie zijn we een CVBA met als ondernemingsnummer BE 0403.795.657 RPR Antwerpen. We hebben verschillende aandeelhouders waarbij de stad Antwerpen de belangrijkste is. Het dagelijks bestuur gebeurt door het managementteam, het directiecomité en de Raad van Bestuur.