team Controle & Toezicht

Veilige gebouwen
 
Dit team controleert of onze huurders het Reglement Inwendige Orde (RIO) naleven. Hiervoor werken ze met wijktoezichters. Zij controleren ook de veiligheid van onze gebouwen. Ze willen dat u veilig en rustig kunt wonen.Een van hun belangrijkste taken is brandpreventie. Ze werken ook veel samen met de sociale en de technische dienst.
 
 
Onze wijktoezichters en hun wijken
 • Geert Cortens & Hurmatullah Dawari
  • 2030 Luchtbal
  • 2040 Berendrecht
  • 2170 Merksem
 • Guy Nantchouang
  • 2018 Antwerpen
  • 2600 Berchem
  • 2610 Wilrijk
  • 2640 Mortsel
  • 2650 Edegem
  • 2660 Hoboken
 • Majid Aghrib & Nouri Mahmoud Alibrahim
  • 2060 Antwerpen
  • 2100 Deurne
  • 2140 Borgerhout
 • Yves Bossyns & Waheed Hamdard
  • 2020 Kiel
 • Thierry Gyssels
  • 2000 Antwerpen
  • 2050 Linkeroever

Heb je zelf iets gezien dat je vreemd vindt? Een buur die al een paar maanden weg is. Vluchtwegen die geblokkeerd zijn. Schotelantennes die niet correct geïnstalleerd zijn. Of je ziet regelmatig iemand sluikstorten. Is er iets dat je dwars zit over het samenleven in je gebouw, contacteer dan toezicht@woonhaven.be of bel naar 03 213 67 40.