Sociale dienst

Bij Woonhaven Antwerpen werken 17 sociaal assistenten.  Elke sociaal assistent volgt verschillende wijken op.

Hij is de contactpersoon voor huurders met vragen over samenleven. Hun belangrijkste taak is het contact met onze huurders, zowel individueel als in groep. Daarom zijn ze continu aanwezig in onze wijken. Onze sociaal assistenten zijn continu aanwezig in hun wijken. Hun belangrijkste taak is onze huurders helpen met verschillende zaken.

  • Ze proberen samenlevingsproblemen zo snel mogelijk op te lossen.
  • Ze gaan bij onze huurders langs om te horen of alles in orde is.
  • Ze bezoeken kandidaat-huurders nog voor ze bij ons komen wonen. Eens ze bij ons wonen, gaan ze opnieuw langs.
  • Ze organiseren bewonersvergaderingen.
  • Ze vergaderen en praten heel regelmatig met de bewonersgroepen in hun wijk. Die bewonersgroepen zijn heel belangrijk voor Woonhaven Antwerpen. Ze helpen ons om problemen op te lossen. Bovendien doen ze allemaal fantastisch werk voor hun wijk. Ze organiseren feesten, uitstappen, overlegmomenten, opruimacties …
  • Ze schakelen andere diensten in als het nodig is. Dat kunnen Woonhavendiensten zijn, maar ook externe bedrijven of diensten.
  • Ze werken samen met andere diensten. Enkele voorbeelden: samenlevingsopbouw, OCMW, Zorgbedrijf, politie, buurtregie, buurttoezicht en buurtbemiddeling.

Wil je weten wie jouw sociaal assistent is? Bekijk het overzicht hier.