Sancties

Woonhaven Antwerpen wil leefbare wijken en gebouwen voor alle huurders. Een aangename omgeving verbetert de leefkwaliteit van iedereen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een sanctie krijgen.
Door deze leefregels te respecteren, wordt je omgeving aangenamer.

In dit deel van het reglement geven we een overzicht van de sancties die je kan krijgen als je de regels niet volgt. Hieronder leggen we elke inbreuk duidelijk uit. Op het einde van dit document vind je een overzicht. De inbreuken in dit document zijn voorbeelden. Ze zijn niet limitatief opgesomd.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode noemen we hierna het Kaderbesluit Sociale Huur. Samen met onder meer het decreet van 15 juli
1997 houdende Vlaamse Wooncode, de woninghuurwet en het gemeen huurrecht zijn deze regels van toepassing op het sociale huurcontract.