Renovatie van je gebouw

Wij investeren continu in onze gebouwen. Het gebeurt dat we beslissen om een bestaand gebouw volledig te vernieuwen. Dat gebeurt door de dienst projecten. Op deze pagina's geven we iets meer uitleg over hoe we zoiets aanpakken.

Wij zorgen voor onze huurders

Bij zo’n grote projecten verhuizen we meestal de bewoners. Ze kunnen niet blijven wonen tijdens de werken. We begrijpen zeer goed dat dit voor huurders geen leuk nieuws is. Sommige mensen wonen al lang in hun appartement. Daarom hebben we een bewonersbegeleidster in dienst. Zij heeft twee belangrijke opdrachten: zorgen dat zo’n verhuis vlot verloopt en zorgen dat de huurders achteraf te vreden zijn. Daarbij krijgt ze natuurlijk de steun van andere diensten.

Bewonersvergaderingen

Of het nu een grote of kleine verhuisbeweging is, het belangrijkste voor ons is dat wij jou goed helpen. Het eerste wat we organiseren is een bewonersvergadering. Tijdens de vergadering maken we onze plannen bekend. Veel kunnen we nog niet zeggen maar we vinden het belangrijk om onze huurders als allereerste na de beslissing over de renovatie goed in te lichten. Een hele tijd na de bewonersvergadering starten we met de huisbezoeken.

Tijdens zo’n huisbezoek vragen we wat jouw wensen zijn. Samen vullen we een vragenlijst in. We vragen of je wilt terugkomen of niet. Je kan kiezen of je definitief verhuist of je tijdelijk verhuist (= in transit gaan). Meer daarover lees je bij de verhuis zelf. Let op! Dit is niet altijd mogelijk. Je krijgt ook praktische informatie: Hoe zit het met de huurwaarborg? Wie betaalt de verhuis? Je kan op dat moment als huurder alle vragen stellen.

Na de huisbezoeken kijken we waar iedereen wilt gaan wonen. We gaan dan op zoek naar geschikte appartementen. Het kan gebeuren dat er een woning niet vrij is. Samen zoeken we dan een oplossing. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat er voor elke bewoner een nieuwe woning is. Wie het langste bij ons woont, krijgt de eerste keuze.

Tussendoor organiseren we een tweede bewonersvergadering. Daarin geven we een stand van zaken van het project en laten we zien hoe het nieuwe gebouw eruit zal zien. Ongeveer 8 maanden voor de echte start van de werken roepen we alle bewoners voor de laatste keer bijeen op de derde bewonersvergadering. Dan overlopen we de laatste planning.

Maar hoe gaat de verhuis zelf in zijn werk?