Projecten

Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. We zorgen ervoor dat elke huurder een kwalitatieve en betaalbare woning krijgt, in een aangename omgeving. Om dat te bereiken, investeren we continu in onze gebouwen. Als er iets kapot is, dan maken we het zo snel mogelijk. Daarvoor hebben we een eigen technische dienst. Onze huurders kunnen hier altijd naar mailen of bellen. Ook ’s avonds en tijdens het weekend staan we klaar om dringende problemen op te lossen.

Renoveren

Maar soms is herstellen niet meer genoeg. Dan beslissen we om een gebouw grondig aan te pakken. Hoe we dat doen, dat is het werk van onze dienst projecten. Zij beslissen welke renovaties moeten gebeuren. Hiervoor werken ze samen met architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en andere experts. Voor elk gebouw kijken we steeds wat het beste is. Het comfort van onze huurders staat altijd op nummer 1. Maar ook wat financieel mogelijk is en de wensen van andere organisaties zijn belangrijk. We kiezen tussen 2 mogelijkheden:

  • We gaan het gebouw helemaal renoveren. Het gebouw blijft staan, maar we vernieuwen alles: appartementen, liften, leidingen … Om dit goed te kunnen doen, moeten de bewoners verhuizen. Wij helpen hen daarbij.
  • Soms beslissen we om af te breken. In de plaats komt een nieuw gebouw. Dat doen we als renoveren een slecht resultaat zal geven. Ook dan moeten de bewoners natuurlijk verhuizen en ook dan helpen we iedereen.

In beide gevallen, renoveren of afbreken en nieuwbouw, kan het aantal slaapkamers veranderen. Bewoners kunnen dan ook niet altijd terugkeren naar de nieuwe gebouwen. Het directiecomité van Woonhaven Antwerpen beslist wat er gebeurt. Is er iets beslist, dan gaan we op zoek naar een architect.

Let op! We doen ook veel kleine renovaties. Onze huurders kunnen dan blijven wonen. Dat is bijvoorbeeld als we de ramen vervangen. Of als we een nieuwe verwarmingsinstallatie installeren.

Timing van projecten

De timing van elk project is verschillend. Gemiddeld duurt al het voorbereidend werk 2,5 jaar. Tijdens deze periode worden, in grote lijnen, 5 stappen genomen:

  • Beslissing wat er met het gebouw gaat gebeuren
  • Selectieprocedure aanstellen architect
  • Schetsontwerp – voorontwerp – definitief ontwerp
  • Aanvragen vereiste vergunningen (bouwvergunning) en financieel dossier in orde brengen
  • Selectieprocedure aannemer (openbare aanbesteding)

De bouwperiode zelf duurt gemiddeld 2 jaar, afhankelijk van de grootte van het project. Tijdens het hele proces zorgen wij continu voor onze huurders. Via onder meer bewonersvergaderingen, infobrieven en persoonlijke bezoeken informeren en begeleiden we ze. Want het is voor onze huurders dat we al deze werken doen.

Je vindt op onze website een overzicht van alle projecten waar we aan het werken zijn. In ons jaarverslag vind je een overzicht van alle projecten, ook diegene die nog in de voorbereidingsfase zitten.

Bewonersbegeleiding

Het belangrijkste bij renovatieprojecten voor ons? Goed zorgen voor onze huurders. Hoe we dat doen, dat lees je bij renovatie van je gebouw.