Ondersteunende diensten

Op een dienst na, zijn dit geen diensten waar huurders mee in contact komen. Ze zorgen ervoor dat de andere diensten vlot hun werk kunnen doen. Bij de ondersteunende diensten vinden we dan ook de personeelsdienst, dienst ICT, juridische dienst, dienst communicatie, administratie kandidaat-huurders, prospectie, sociale koopwoningen en beleidsadvies.

Financiële dienst

Met deze dienst kom je als huurder in contact. Je krijgt minstens 2 keer per jaar een brief van deze dienst:

  • Afrekening huurlasten en centrale verwarming. Deze brieven krijg je meestal in november van het volgende jaar. Meer uitleg vind je bij huurlasten.
  • Nieuwe huurprijs. Deze brief krijg je rond 15 december. Het is je nieuwe huurprijs voor het volgende jaar.

Daarnaast verstuurt de financiële dienst rekeningen van bijvoorbeeld herstellingen.