Mag je een woning kopen?

Als je een woning wilt kopen, moet je aan 4 voorwaarden voldoen.

Leeftijd en gezinssituatie

Je moet 18 jaar of ouder zijn. Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.

Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure? Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat je aan het scheiden bent:

 • Via een door de deurwaarder betekende dagvaarding;
 • Via een kopie van een door de griffie afgestempeld verzoekschrift of gerechtsbrief.

Ingeschreven zijn in het register

Als je een woning wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register. Er zijn registers per postcode in Antwerpen en Edegem. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning wilt kopen. Je mag voor zoveel registers inschrijven als je wilt. Belangrijk hierbij is wel dat je 50 euro cash moet betalen per register.

Stel dat jij een woning zou willen kopen in Antwerpen-Centrum, Hoboken en Deurne. Dan betaal je 150 euro, want dat zijn 3 registers.

Als jij je inschrijft, dan krijg je een chronologisch inschrijvingsnummer. Volgende gegevens nemen we op in het register:

 • Het algemeen inschrijvingsnummer
 • De datum van inschrijving
 • Je naam en voornaam
 • Je geboorteplaats –en datum
 • Je rijksregisternummer
 • Je volledig adres en telefoonnummer
 • Een vermelding of er een prioriteit is of niet
 • Een eventuele voorkeur van ligging
 • Een eventuele voorkeur van type woning en aantal slaapkamers

In de oneven jaren (2015, 2017 …) actualiseren we de registers. Dat wilt zeggen dat we je vragen om te controleren of uw inschrijving nog correct is. Je hoeft hiervoor niets extra te betalen, tenzij je voor meer registers wilt inschrijven.

Een overzicht van alle registers waarvoor je in Antwerpen kan inschrijven, vind je bij onze lopende projecten.

Inkomen

Je meeste recente gezamenlijk belastbaar inkomen is van belang (net zoals niet-belastbare vervangingsinkomsten & leefloon). Dat vind je op je aanslagbiljet voor de personenbelasting (inkomsten van 2016, aanslagjaar 2017). Je inkomen moet hoger zijn dan 9.392 euro maar lager dan:

Kandidaten voor de Antwerpse inschrijvingsregisters:

 • 58.972 euro, verhoogd met 3.926 euro per persoon ten laste, voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met personen ten laste.
 • 39.319 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste.
 • 43.245 euro voor een alleenstaande met een handicap, zonder persoon ten laste.

Eigendom

Je mag geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Dat mag ook niet in het buitenland en/of via een vennootschap.  Hier zijn wel uitzonderingen op:

 • Als je een woning wilt kopen in Antwerpen (niet in Edegem), mag je een woning hebben. Maar het geïndexeerde kadastraal inkomen van die woning mag wel niet groter zijn dan 2.000 euro.
 • Als je ouder bent dan 55, mag je een woning hebben. Maar het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning mag wel niet groter zijn dan 2.000 euro.

In beide gevallen moet je wel binnen het jaar na aankoop van de sociale woning je woning verkopen.