Kandidatenbeheer

Samen met de dienst woningbeheer vormt de dienst woningbeheer 1 groot team. Dat team heeft volgende doelstellingen:

  • Zorgen dat onze woningen niet te lang leeg staan.
  • Woningen zijn vrijgekomen, zo snel mogelijk repareren zodat ze terug verhuurd kunnen worden.
  • Duidelijke afspraken maken met vertrekkende én intrekkende huurders over de technische toestand van de woning.
  • Kandidaat-huurders correct inschrijven.
  • Zorgen dat de juiste mensen in de juiste volgorde van de wachtlijst een woning krijgen.

De dienst kandiatenbeheer is met de laatste 2 van de bovenstaande punten bezig. Daarover is de dienst opgesplitst in 2 kleinere teams:

  • Inschrijvingen. De medewerkers van inschrijvingen helpen kandidaat-huurders met alle administratie. Ze zorgen dat de inschrijving vlot gebeurt en beantwoorden alle mogelijke vragen tijdens de wachttijd. Het zijn ook deze mensen die je aan de balie spreekt als je langskomt in het inschrijvingskantoor Silvertop.
  • Toewijzingen. De medewerkers van dit team controleren de wachtlijsten en zorgen dat de juiste kandidaat-huurders de juiste woning krijgen.