Huurprijs

Elk jaar, begin december, krijg je jouw nieuwe huurprijs voor het jaar erop. Wij sturen je een brief met daarin alle details van de berekening. Op die brief staan ook de nieuwe voorschotten die je moet betalen. Hoe alles is berekend, dat beslist de Vlaamse regering.

Je huurprijs van je woning bestaat uit je huishuur, de huurlasten en eventueel huren parkeerplaats. We geven hieronder meer uitleg over de huishuur.

Berekening huishuur - inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels je huishuur.
We kijken naar je inkomen van 2016 en dat bedrag indexeren we met de gezondheidsindex.

Huishuur = 1/55ste inkomen – patrimoniumkorting

Een voorbeeld: in 2016 verdiende je 20.000 euro. Dat inkomen indexeren we met de gezondheidsindex (20.000 x(129,24/125,29)) en delen we door 55.  Je zal dus maximum 375,10 euro betalen.

Is je inkomen lager dan het leefloon?  Dan gebruiken we voor de berekening van jouw huishuur het  leefloon dat van toepassing is op jouw gezinssituatie.

Nieuw in 2019!
Er wordt voor de berekening van je huishuur bijkomend rekening gehouden met de inkomensgrenzen om sociaal te huren.

 • Alleenstaande – 24.852 euro
 • Alleenstaande met een handicap – 26.934 euro
 • Gezin – 37.276 euro. Per persoon ten laste komt er 2.084 euro bij. Dat kan een kind of een persoon met een handicap zijn.

Is je inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan passen we nog steeds 1/55ste van je inkomen toe.

Voor wie een bepaald percentage meer verdient dan de inkomensgrenzen zijn er andere regels. Hierdoor stijgt normaal de huurprijs.

 • Verdien je tussen de 100 en de 124% van de inkomensgrens die voor je van toepassing is?
  Dan berekenen we je huur op 1/54ste van het inkomen.
 • Verdien je tussen de 125 en de 149% van de inkomensgrens die voor je van toepassing is?
  Dan berekenen we je huur op 1/53ste van het inkomen.
 • Verdien je 150% of meer van de inkomensgrens die voor je van toepassing is?
  Dan berekenen we je huur op 1/52ste van het inkomen..

Patrimonium- en gezinskorting

Naast je huishuur, zijn er 2 kortingen die kan je krijgen:

1. Patrimoniumkorting. Daarvoor kijken we naar de kwaliteit van de woning, vertaald in de marktwaarde. Simpel gezegd krijg je voor een verouderde woning meer korting dan in een nieuwbouw.

 • Is de marktwaarde van je woning lager dan of gelijk aan 278 euro? Dan is je korting 142 euro.
 • Is de marktwaarde van je woning gelijk aan of hoger dan 722 euro? Dan is de korting 0 euro.
 • Voor alle marktwaarden tussen 278 en 722 euro passen we een formule toe.

2. Gezinskorting. Voor elke persoon ten laste krijg je een korting, namelijk 19 euro.

 • Heb je een kind ten laste met een handicap? Dan krijg je 2x gezinskorting, dus 38 euro.
 • Heb je co-ouderschap/bezoekregeling en woont het kind officieel niet bij jou? Dan krijg je 9,5 euro. Hiervoor moeten we wel een getekende verklaring hebben van beide ouders.
 • Ben jij of je partner voor meer dan 66% invalide (of 9 punten)? Dan krijg je gezinskorting.

Aanpassing aan de huishuur

Hierboven staan de basisregels. Maar je huishuur kan soms veranderen.

 • Verlaat iemand je gezin? En heeft die persoon een inkomen dat meetelt voor de huishuurberekening? Dan kan je huishuur veranderen.
 • Gaat iemand van je gezin met pensioen? Dan kan je huishuur veranderen.
 • Overlijdt een gezinslid? En heeft die persoon een inkomen? Dan verandert je huishuur.
 • Is je inkomen nu minstens 20% lager dan in 2016? En dat al minstens 3 maanden? Dan kan je huishuur dalen.

Je moet ons altijd eerst alle bewijzen bezorgen. Is alles in orde, dan verandert je huurprijs de 1ste maand nadat de administratie in orde is. Mail alle bewijzen naar huurder@woonhaven.be of kom langs in een van onze kantoren.

Goed om weten, je betaalt maximum de marktwaarde van je huurwoning.

Komt er tijdens het jaar iemand bij jou wonen? Dan moet je hiervoor toestemming vragen aan Woonhaven. Na een ‘ok’ van Woonhaven, mag de persoon bijwonen. Je huishuur kan veranderen. Ook als iemand vertrekt moet je ons informeren.

Huurlasten

Naast je huishuur betaal je ook huurlasten.
Dat is voor de kosten van de gemeenschappelijke delen en ook energiekosten als ze collectief zijn.

Je moet altijd ten laatste de 10de van de maand betalen. Je geeft best een doorlopende opdracht aan je bank, dan ben je zeker dat alles op tijd betaald is.