Huurlasten

Je betaalt elke maand je huurprijs. Maar naast je huurprijs, betaal je ook nog voorschotten. Dat is voor de huurlasten en/of je verwarming. Wat er in die kosten en lasten zit,dat is vastgelegd door de Vlaamse Regering.

Eén keer per jaar, meestal in het najaar, krijg je een afrekening van de huurlasten van het jaar daarvoor. We proberen de afrekeningen zo snel mogelijk te doen. Maar we hebben cijfers van andere firma’s  nodig. Bovendien controleren we alles dubbel. Daarom dat we liever iets langer wachten, zodat we een correcte afrekening kunnen maken. We leggen hier even kort uit hoe we ze berekenen.

Meer uitleg over:

Huurlasten

Elk najaar versturen we de afrekening van de huurlasten van het jaar ervoor, meestal eind september, begin oktober.

Als je, nadat jij je afrekening hebt gekregen, vragen hebt, dan mail je best. Doe dit naar huurlasten@woonhaven.be Vermeld heel duidelijk waarover je vragen hebt. Hoe concreter jouw vraag, hoe beter wij je kunnen helpen.

Hoe berekenen we ze?

De huurlasten zijn de wettelijk verplichte kosten die je moet betalen. Die staan opgesomd in de wetgeving. Elk jaar betaal je voorschotten voor dat jaar. Stel dat we spreken over 2019. Eind 2018 leggen we de voorschotten vast die jij in 2019 betaalt. Heel het jaar betaal je, met je huurprijs, de voorschotten. Tegen de zomer van 2020 heeft Woonhaven een overzicht van de echt gemaakte kosten in 2019. We gaan dan ook kijken wat het verschil is.

Er zijn dan 2 mogelijkheden.

  1. Je krijgt geld terug. We kijken ook wel eerst of je misschien huurachterstal hebt. Heb je huurachterstal? Dan trekken we die af van het geld dat je terugkrijgt.

          

  1. Je moet bijbetalen.