4 belangrijke voorwaarden

Er zijn 4 belangrijke inschrijvingsvoorwaarden. Hieronder leggen we een voor een uit. Alle informatie staat ook samengevat in onze informatiebrochure. Daarin vind je ook het overzicht van waar we allemaal woningen hebben.

Bij inschrijven praktisch vind je een overzicht welk document je voor welke voorwaarde moet meebrengen.

Daarnaast is er de huurderverplichting. Het zijn geen voorwaarden om te huren, maar je moet er wel mee in orde zijn.

Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

 • in het bevolkingsregister
 • in het vreemdelingenregister.
 • Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet voldoende.

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten die je moet meebrengen bij je inschrijving.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18 jaar, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen:

 • Jij als hoofdhuurder
 • Je man of vrouw
 • Je kinderen die ouder zijn dan 18 jaar
 • Andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten die je moet meebrengen bij je inschrijving.

Inkomen

Inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk netto belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. Het is het inkomen van alle gezinsleden die ouder dan 18 jaar zijn en niet ten laste zijn.

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Inschrijven in 2020? We kijken naar je inkomen van 2017 of 2018, afhankelijk of we je recentste aanslagvoet hebben.

 

Inschrijven in 2020

In de tabel zie je de inkomens voor Antwerpen, Mortsel/Edegem. 

Inschrijven in 2020 – maximuminkomen in 2017/2018

alleenstaande persoon zonder personen ten lastealleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lastealle anderen. Verhoogd met (+bedrag) per persoon ten laste
25.317 euro27.438 euro37.974 euro (+2.123)

Naar welke kolom moet je nu kijken?

 • Als je alleen bent, mag je in 2017 maximum 25.317 euro verdiend hebben.
 • Heb je een man/vrouw en geen kinderen?  Dan mag je samen maximum 37.974 euro verdiend hebben.
 • Heb je een man/vrouw en 2 kinderen? Dan mag je maximum 42.220 euro verdiend hebben (= 37.974 + 2.123 + 2.123)
 • Heb je co-ouderschap en blijven de kinderen minstens 1 nacht bij jou slapen? Kijk dan naar de laatste kolom.
 • Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Is jouw inkomen te hoog? We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

Je kan ook inschrijven als

 • Je inkomen in 2017/2018 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • Je in 2017/2018 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
 • Je geen inkomen had tussen 2017/2018 en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.

terug naar boven

Eigendom

Je mag geen andere woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen-en buitenland.
Deze voorwaarde geldt voor iedereen die bij je komt wonen.

Jij of iemand van je gezin mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarbij iemand een woning of perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht. 

Er zijn een paar uitzonderingen. Bent u in een van deze situaties, dan mag u toch inschrijven:

 • U deelt een eigendom met uw ex-partner? Bewijs ons dat u op korte termijn geen eigendom meer zal delen met uw ex-partner.
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.
 • Uw woning wordt onteigend. U kan er dus niet blijven wonen.
 • U woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor uw inschrijving. U moet verplicht verhuizen.
 • Uw woning is niet aangepast aan uw fysieke handicap.
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning.
 • U heeft het beheer over uw woning verloren door een faillissement of doordat een instantie uw woning krijgt (beheersrecht).
 • U heeft de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven door erfenis of schenking. U moet de woning verkopen binnen het jaar nadat u de sociale woning huurt.

In de meeste bovenstaande gevallen moet u binnen het jaar nadat u een sociale woning huurt, uw eigendom verkopen. Wilt u daar meer informatie over, contacteer ons via kandidaat@woonhaven.be

 

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten, afhankelijke van jouw situatie, die je moet meebrengen bij je inschrijving.

terug naar boven

Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we altijd Nederlands. Ook onze brieven zijn altijd in het Nederlands. Je moet miminum taalniveau 1.2. behalen, een jaar nadat je effectief bij ons woont.

We controleren of je genoeg Nederlands spreekt. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet genoeg Nederlands spreken.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar Atlas. Binnen het jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands kunnen.

terug naar boven