persbericht: Het is goed wonen bij Woonhaven

Het is goed wonen bij Woonhaven

Dat is kort samengevat wat de Antwerpse sociale huurder vindt van zijn huisbaas. Na een eerste grootschalig onderzoek in 2013 blijkt dat de tevredenheid minstens hetzelfde is gebleven, soms lichtjes gestegen. Meest opvallende resultaat is de toename van het veiligheidsgevoel. ‘Inzetten op de leefbaarheid werpt zijn vruchten af’, zegt Fons Duchateau, voorzitter van Woonhaven Antwerpen.

5.000 willekeurig gekozen huurders kregen eind november 2018 een enquête in hun brievenbus, liefst 47% of 2.353 huurders vulde de enquête in.  In 2013 was de responsgraad met 29% inzendingen al groot, het zegt iets over de betrokkenheid van de sociale huurder bij zijn ‘huisbaas’. Net zoals in 2013 werkte Woonhaven samen met de studiedienst van de stad Antwerpen om de enquête vorm te geven en te verwerken. In 58 vragen peilden we naar de woonomgeving, de woning en onze dienstverlening. Voor de woonomgeving kon er vergeleken worden met de gegevens uit de Antwerpse Monitor.

Onze huurders voelen zich veiliger

Zoals gezegd kunnen we goed vergelijken met de Antwerpse Monitor en de resultaten van 2013 als het gaat over Wonen in Antwerpen. En wat blijkt? De sociale huurder is de voorbije jaren zich nog meer Antwerpenaar gaan voelen en vindt Antwerpen ook verdraagzamer, statistisch zelfs positiever dan de gemiddelde Antwerpenaar. Onze huurders zijn ook net iets socialer in de letterlijke betekenis van het woord, aangezien ze het aangenamer vinden om te praten met hun buren. Het meest opvallende resultaat als we kijken naar de woonomgeving, is de grote daling als het gaat over het onveiligheidsgevoel in de buurt. Waar in 2013 nog  63% aangaf zich soms tot altijd onveilig te voelen in zijn buurt, is dat nu nog 48%. Gekeken naar de socio-demografische kenmerken, zien we dat hoe ouder de respondent, hoe groter het onveiligheidsgevoel is. En ook alleenstaanden voelen zich onveiliger dan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Ook op gebouwniveau stijgt het veiligheidsgevoel (zie verder). Wel vinden de sociale huurders dat er net iets te weinig voorzieningen zijn voor jongeren vanaf 12 jaar, al zijn ze wel positiever dan de gemiddelde Antwerpenaar. Ook op het vlak van parkeren heerst er dan wel een negatiever gevoel, in vergelijking met alle stadsgenoten scoort parkeren wel goed. Voor het aanbod van winkels ten slotte valt het wel op dat de gemiddelde Woonhavenaar minder tevreden is (65% tov 81% op stadsniveau). “We anticiperen daar al langer op”, geeft Duchateau aan, “door daar waar het kan in een nieuwe projecten commerciële ruimtes te voorzien op het gelijkvloers. Vanuit de stad krijgen we ook soms rechtstreeks de vraag om extra functies aan te bieden in onze gebouwen. Zo voorzien we bij de renovatie van de Blancefloerlaan een ruimte voor zowel een supermarkt als een kleinschaligere buurtwinkel en in de Cadix-wijk opende eind vorig jaar onder ons complex een stedelijk kinderdagverblijf.”

Onze huurders wonen goed

De algemene tevredenheid over Woonhaven is lichtjes gestegen in vergelijking met 2013, zo ook die over de woning. Twee op drie huurders vindt de woning goed in orde, wat een verbetering is met 5,5%. “Tussen 2013 en 2018 hebben we twintig bestaande gebouwen volledig gerenoveerd, goed voor 1.222 woningen. Bovendien bouwden we 16 nieuwbouwprojecten, goed voor nog eens 390 woningen. Daarnaast hebben we in honderden woningen de verwarming, ramen en/of isolatie aangepakt, wat allemaal de kwaliteit van de woning ten goede komt. In totaal hebben we nu 1/3de van ons patrimonium aangepakt, het volgende derde zijn we mee bezig of liggen de plannen voor klaar. Het kan de tevredenheid over de woonkwaliteit alleen nog maar doen stijgen.” Net zoals over de buurt is ook het veiligheidsgevoel in het gebouw opvallend toegenomen. Waar 55% zich in 2013 nog regelmatig onveilig voelde is dat nu gedaald naar 41%. “De voorbije jaren hebben we hard ingezet op het veiligheidsgevoel van onze huurders”, zegt Duchateau. “Ons team van wijktoezichters verdubbelde quasi van 5 naar 9 medewerkers en we hebben ook meer dan 250 camera’s geïnstalleerd. Al onze inspanningen en onze nauwe samenwerking met de wijkteams van de politie vertalen zich in deze daling.” Een ander punt waar Woonhaven de voorbije jaren op heeft ingezet, is de properheid in de gebouwen. Daarvoor werd het stof geblazen van het beroep conciërge in een modern jasje opnieuw gelanceerd. Vandaag lopen bij Woonhaven 26 NICO’s staat, wat staat voor niet-inwonende conciërges. Elke dag onderhouden ze hun gebouw en doen ze kleine herstellingen. Maar ze zorgen ook voor een permanente aanwezigheid en bouwen zo een vertrouwensband op met de huurders. “Natuurlijk blijven onze sociaal assistenten de belangrijkste aanspreekpunten voor onze huurders, maar de NICO’s spelen ook hun rol.” Over hun werk zijn de huurders duidelijk tevreden. 62% vindt dat de properheid is toegenomen, 27% is even tevreden over het werk van de NICO in vergelijking met de poetsers vroeger. “Het spreekt voor zich dat we met zo’n resultaten de komende jaren verder gaan inzetten op propere gebouw, zodat we onder meer ook de sluikstortproblematiek, die we ook bij ons tegenkomen, nog gerichter kunnen aanpakken.”

Onze huurders zijn tevreden over onze dienstverlening

Tot slot peilden we naar de tevredenheid over onze diensten waar huurders hoofdzakelijk mee in contact komen. Bij de vorige tevredenheidsenquête was hier al een grote mate van tevredenheid en die is gebleven. “Als het nu gaat over onze technische dienstverlening, het werk van onze administratie of onze communicatie, we stellen vast dat de inspanningen door de meeste mensen gewaardeerd worden”, ziet ook Duchateau. Gekeken naar het probleemoplossend vermogen, valt het op dat administratieve en technische diensten beter scoren dan bijvoorbeeld de toezichters en de sociale dienst. En da’s logisch, aangezien een kapotte kraan of een huurprijsaanpassing nu eenmaal gemakkelijker opgelost is dan bijvoorbeeld een conflict tussen twee bewoners. De nieuwe dienst Toezicht, opgericht in 2018 met onder meer haar focus op het controleren van eigendommen in het buitenland, is logischerwijs nog niet zo bekend, al geeft toch al 1 op 4 aan de dienst te kennen.

Onze huurders leren ons lessen

In de eerste plaats kunnen we alleen maar constateren dat we goed bezig zijn, wat fijn is om dit geobjectiveerd te zien. “Zo’n resultaten zijn altijd een opsteker voor onze medewerkers, aangezien ze in de praktijk vaak vooral geconfronteerd worden met problemen. Dat de grootste eigenlijk best tevreden is over Woonhaven, dat dreig je soms te vergeten in de dagelijkse realiteit. Dus alleen daarom is zo’n enquête al zinvol.” Natuurlijk zijn er ook zaken waar we minder goed op scoren. Zo klaagt 1 op 3 over te veel aan sluikstort en zien we dat de bekendheid van onze eerstelijnsmedewerkers, namelijk sociaal assistenten, wijktoezichters en leefbaarheidsmedewerkers nog beter kan. “Daarom starten we nog dit jaar met een affichecampagne om die gezichten letterlijk in de gebouwen te brengen, zodat iedereen weet wie ze waarvoor kunnen aanspreken.” Tot slot blijkt dat de sociale huurder wel gedigitaliseerd is, maar dat in de digitale communicatie met Woonhaven nog wel groeimarge zit. “Daar gaan we de komende jaren sterk op inzetten, onder meer omdat we starten met een digitaal klantenportaal waar huurders en kandidaat-huurders voor een deel zelf hun dossier mee kunnen volgen, beheren en desnoods wijzigen. Om ze daar goed in te helpen, gaan we de komende maanden onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat wie niet gedigitaliseerd, nog altijd mee is in ons verhaal”, besluit Duchateau.

De volledige tevredenheidsenquête kan je online nalezen.