Huurders zijn tevreden over de diensten van Woonhaven

(persbericht 12/09/2013)
Hoe tevreden zijn onze huurders over waar ze wonen en onze dienstverlening? Dat was de centrale vraag in een groot tevredenheidsonderzoek dat Woonhaven Antwerpen heeft uitgevoerd. Na analyse kunnen we zeggen dat onze huurders tevreden zijn.

In het voorjaar van 2013 schreef Woonhaven Antwerpen 5.000 huurders aan. Bijna 30% (N=1.469) heeft de enquête correct ingevuld teruggestuurd. ‘Een enorme respons, waar ze zelfs bij de studiedienst van de stad van stonden te kijken’, aldus voorzitter Liesbeth Homans. De studiedienst van de stad is gevraagd om het onderzoek in goede statistische banen te leiden.

De huurders kregen de kans om hun mening te geven over hun woonomgeving, hun woning en de dienstverlening van Woonhaven Antwerpen. ‘Als je aan onze huurders vraagt of ze tevreden zijn over hun woning, dan hangt het ervan af waar ze wonen. Wie in een gebouw woont dat binnenkort gerenoveerd wordt, is begrijpelijkerwijze minder tevreden over zijn woning dan wie woont in een gebouw dat technisch goed in orde is’, zegt Homans. Wat opvalt in de resultaten, is de ontevredenheid bij gezinnen met kinderen over de grootte van hun woning. ‘Vandaag bestaat 2% van ons patrimonium uit woningen met 4 of 5 slaapkamers. In nieuwe projecten en bij renovaties voorzien we meer slaapkamers, maar voor een goed begrip: De helft van onze huurders zijn nog steeds alleenstaanden.’

Wanneer de respondenten gevraagd worden over hoe tevreden ze zijn over hun woonomgeving en over wonen in de stad, zien we gelijklopende resultaten met de Antwerpse buurtmonitor. Dat is een doorlopend onderzoek dat de stad Antwerpen uitvoert onder haar bewoners (meer informatie op www.antwerpen.buurtmonitor.be). 69% van de respondenten in de enquête noemt zich uitgesproken Antwerpenaar, een even groot percentage zegt fier te zijn op zijn stad.

Dienstverlening
Gevraagd naar de tevredenheid over onze diensten, zijn de scores uitgesproken positief op vlak van dienstverlening, professionaliteit en vriendelijkheid. Zowel de technische, administratieve, sociale en boekhoudkundige diensten krijgen een goed rapport. Alleen de term bewonerswerking, die Woonhaven gebruikt voor de sociale dienst, blijkt door de respondenten zelf niet gebruikt te worden. Zij spreken toch liever over de sociale dienst of ze spreken de medewerkers met hun voornaam aan. Over hoe Woonhaven communiceert met haar huurders is er een grote tevredenheid. ‘De resultaten over onze dienstverlening zijn leuk om lezen. Ze zijn volledig te danken aan de dagelijkse inzet van onze personeelsleden’, zegt de voorzitter. ‘Maar dat neemt niet weg dat we kunnen streven naar nog beter en nog efficiënter. We zijn dan aan het bekijken hoe we onze organisatie in die zin kunnen aanpassen, een oefening waar we eind september mee rond willen zijn.’

Het is de eerste keer sinds de start van Woonhaven Antwerpen in 2008 dat er dergelijk grootschalig onderzoek is gevoerd. ‘We beschouwen dit dan ook als een startpunt, een eerste nulmeting. Het is nu aan het bestuur en alle medewerkers om de goede punten goed te houden en de mindere punten weg te werken. Binnen ongeveer 3 jaar willen we daarom opnieuw zo’n onderzoek laten uitvoeren’, besluit Homans.

Meer weten?
Je kan het rapport en de vragenlijst downloaden.