Financiële problemen? We helpen je zo goed mogelijk.

Iedereen heeft het wel eens financieel moeilijk. Als Woonhaven doen we er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden.

Als huurder moet je jouw huishuur ten laatste de 10de van de maand betalen. Maar ook andere rekeningen die je van ons krijgt, moet je op tijd betalen.
Wij volgen dat strikt op. Voor onszelf, maar vooral voor jou. Want niet betalen van rekeningen, kan grote gevolgen hebben, en wij willen vooral dat je bij ons kan blijven wonen.

Procedure

Wij hebben een procedure waarbij we schulden zo snel mogelijk aanpakken. 
Het belangrijkste om weten is dat je altijd een afbetalingsplan kan aanvragen. Dan betaal je een schuld gecontroleerd terug.

Stel, je hebt niet betaald op 10 mei. Wat gebeurt er dan?

  • Je krijgt op 15 mei van ons een eerste aanmaningsbrief (zonder extra kosten). Die eerste brief krijg je binnen maximum 15 dagen nadat je te laat bent met betalen. Daarin staat dat je een afbetalingsplan kan aanvragen.
  • Twee weken later, in ons voorbeeld 1 juni, krijg je de tweede aanmaningsbrief, opnieuw zonder extra kosten. Ook hier vragen we je om ons te contacteren en desnoods een afbetalingsplan op te stellen.
  • Nog later, op 15 juni, krijg je de derde aanmaningsbrief. Hierbij moet je al wel 10% op de totale huurachterstal betalen. We gaan je nu ook persoonlijk contacteren, telefonisch of door bij je langs te komen. Onze sociaal assistenten doen dat, maar ook met OCMW werken we hiervoor samen.
  • Heb je nog altijd geen afbetalingsplan aangevraagd of is je schuld nog niet betaald? Dan gaan we vanaf nu strenger worden en roepen we je op in verzoening.

In verzoening

Reageer je niet als huurder op al onze aanmaningen, dan roepen we je op in verzoening. Dat doen we sinds 2015. Dat wil zeggen dat we je uitnodigen voor een gesprek bij de vrederechter. Daar krijg je opnieuw de kans om een afbetalingsplan aan te vragen en zoeken we samen naar een oplossing.
Als ook hier niets gebeurt, dan krijg je van ons een laatste brief. Daarin staat dat we jammer genoeg je huurcontract moeten stopzetten en dat we dit aan vrederechter vragen om te doen. 

Het is dus heel belangrijk om bij financiële problemen ons direct te contacteren en een afbetalingsplan te vragen. Natuurlijk moet je dat goed volgen, maar zo zorg je dat het niet erger wordt.
Dus nooit twijfelen, contacteer ons direct bij problemen.

Een paar cijfers

  • Huurachterstal op 31/12/2016 - 724.746 euro (begin 2011 was dit nog 1,8 miljoen euro)
  • Aantal verzoeningszettingen in 2016 - 482, waarvan +/-90% over achterstal gaan.
  • Aantal stopgezette huurcontracten omwille van huurachterstal in 2016 - 77
  • Lopende afbetalingsplannen per maand (gemiddeld) - 287