6 belangrijke voorwaarden

Er zijn 6 belangrijke inschrijvingsvoorwaarden. Hieronder leggen we een voor een uit. Alle informatie staat ook samengevat in onze informatiebrochure. Daarin vind je ook het overzicht van waar we allemaal woningen hebben.

Bij inschrijven praktisch vind je een overzicht welk document je voor welke voorwaarde moet meebrengen.

Ingeschreven in register

Je moet ingeschreven zijn:

 • in het bevolkingsregister
 • in het vreemdelingenregister.
 • Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet voldoende.

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten die je moet meebrengen bij je inschrijving.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18 jaar, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen:

 • Jij als hoofdhuurder
 • Je man of vrouw
 • Je kinderen die ouder zijn dan 18 jaar
 • Andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten die je moet meebrengen bij je inschrijving.

Inkomen

Inkomen is een belangrijke voorwaarde. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. Het is het inkomen van alle gezinsleden die ouder dan 18 jaar zijn en niet ten laste zijn.

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Inschrijven in 2017? We kijken naar je inkomen van 2014.
 • Inschrijven in 2018? We kijken naar je inkomen van 2015.
 • ...

 

Inschrijven in 2018

In de tabel zie je verschillende inkomens voor Antwerpen, Mortsel/Edegem. In Mortsel/Edegem liggen de inkomens lager. Wij hebben in die 2 gemeenten enkele woningen.

Inschrijven in 2018 – maximuminkomen in 2015

alleenstaande persoon zonder personen ten lastealleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lastealle anderen. Verhoogd met (+bedrag) per persoon ten laste
24.452 euro26.500 euro36.676 euro (+2.050)

Naar welke kolom moet je nu kijken?

 • Als je alleen bent, mag je in 2015 maximum 24.452 euro verdiend hebben.
 • Heb je een man/vrouw en geen kinderen?  Dan mag je maximum 36.676 euro verdiend hebben.
 • Heb je een man/vrouw en 2 kinderen? Dan mag je maximum 40.766 euro verdiend hebben (= 36.676 +2.050 + 2.050)
 • Heb je co-ouderschap en blijven de kinderen minstens 1 nacht bij jou slapen? Kijk dan naar de middelste kolom.
 • Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Is jouw inkomen te hoog? We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

Je kan ook inschrijven als

 • Je inkomen in 2015 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • Je in 2015 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
 • Je geen inkomen had tussen 2015 en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.

terug naar boven

Eigendom

Als je een woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik hebt, dan kunnen wij je niet inschrijven. Deze voorwaarde geldt voor iedereen die bij je komt wonen.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je deelt een eigendom met jouw ex-partner? Je bent nu nog gehuwd, maar de echtscheidingsprocedure is gestart of je woont wettelijk niet meer samen.
 • Je hebt een woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt en waar wonen niet toegelaten is.
 • Je bezit een woning die in het Vlaams Gewest ligt en de woning ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan.
 • Je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. De ontruiming is noodzakelijk.
 • Jouw woning is niet aangepast aan je fysieke handicap.
 • Je hebt het beheer over uw woning verloren door een faillietverklaring  (art. 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997)

Je hebt een woning maar wilt toch graag bij ons huren

In vijf situaties kan dat, maar je moet dan jouw woning verkopen of schenken. Dit moet je binnen het jaar doen nadat je bij ons bent komen wonen. Je kan je woning ook aan Woonhaven Antwerpen ter beschikking stellen. Voor meer informatie daarover moet je ons contacteren.

Dit zijn de vijf situaties:

 • De woning waar je woont, is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.
 • Je hebt een handicap maar je woning is niet aangepast aan je handicap.
 • Je heeft een handicap en je bent ingeschreven voor een ADL-woning.
 • Je hebt MS en bent ingeschreven voor een MS-woning.
 • Je woning is onderdeel van een faillietverklaring. Je moet de woning verkopen binnen het jaar nadat je de woning huurt.

Bij inschrijven praktisch vind je het overzicht van alle documenten, afhankelijke van jouw situatie, die je moet meebrengen bij je inschrijving.

terug naar boven

Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we altijd Nederlands. Ook onze brieven zijn altijd in het Nederlands. Momenteel is wettelijk vastgelegd dat je minimum taalniveau 1.1. voor spreken moet halen.

We controleren of je genoeg Nederlands spreekt. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet genoeg Nederlands spreken.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Dan verwijzen we je door naar Atlas. Binnen het jaar dat je bij ons woont, moet je Nederlands kunnen.

Inburgeren

Je moet inburgeren als:

 • Je de Belgische nationaliteit hebt, maar je bent niet in België geboren.
 • Je geen nationaliteit hebt van een van de staten van de EU

Als je wilt, dan controleert Woonhaven Antwerpen of je verplicht moet inburgeren. Wij kunnen je doorverwijzen naar Atlas Antwerpen.

terug naar boven